Evropska komisija: Razvoj podeželja 2014 - 2020

Program razvoja podeželja

" />
Trenutek...
Kmetijsko gospodarstvo Lendava d.d.

Program razvoja podeželja

KG Lendava je pridobila pravico črpanja nepovratnih sredstev po podukrepu 4.2 » Nabava tehnološke linije za luščenje in mletje žit«.

Cilj podjetja in povzetek:

KG Lendava d.d. z načrtovano naložbo uvaja nove proizvode in tehnologije na mlinarskem področju. Družba bo z  novim proizvodnim programom brezgluteinske moke povečala ekonomičnost poslovanja, povečala dodano vrednost kmetijskim pridelkom in zmanjšala izpostavljenost tržnim tveganj pri prodaji lastnih kmetijskih pridelkov.  Uvedba nove tehnologije ima  poleg ekonomskih pozitivnih učinkov tudi pozitivne učinke na okoljski odtis družbe.

Pričakovani rezultati:

  • Uvajanje novih tehnologij in tehnoloških procesov
  • Uvajanje novih proizvodov na trg
  • Diverzifikacija dejavnosti
  • Zmanjšanje izpostavljenosti tržnim tveganj
  • Povečanje dodane vrednosti kmetijskim pridelkom

Glavna dejavnost za doseganje ciljev:

Naložba je usmerjena v nabavo tehnološke linije za luščenje in mletje žit za namen proizvodnje brezgluteinske moke.