Trenutek...
Kmetijsko gospodarstvo Lendava d.d.

Sortni izbor

Sortni izbor predstavljajo:

 • Pšenica (MW Kolo, MV Nemere, GK Szílárd, GK Békes)
 • Ječmen (MV Initium)
 • Ajda (Čebelica – avtohtona sorta)
 • Proso (Sonček – avtohtona sorta)
 • Krmna ogrščica (Starška – avtohtona sorta)
 • Oljna ogrščica ( Dribller, Graf, GK Gabriella, PX 113, PR 44W29, PT 200CL )
 • Koruza ( Dekalb , Pioneer, Syngenta )

V letu 2017 smo na trgu ponujali sledeče vrste semen:

Mv Kolo

kot izboljševalka

V pridelavi daje dobre pridelke.

Krušna pšenica A1 (A2), tipa resnica

 • S stabilnim padnim številom 350-400, ki občutno ne pada po padavinah.
 • Višina rasti: 85-95 cm.
 • Vsebnost surovih proteinov od 13,5 do 16,0%.

Srednje zgodnja sorta, odlična odpornost na mraz in odporna na bolezni.

Mv Kolo je najbolj razširjena sorta pšenice na Madžarskem.

Idealna sorta za pridelavo kakovostne krušne pšenice. Pridelek tudi do 7,5 t/ha.

GK Békés

krušna pšenica kakovosti A2-A1,tipa resnica

Ima izjemne krušne lastnosti.

Priporočeni čas setve je druga polovica oktobra.

 • Hektolitrska masa: 80-85 kg
 • Vsebnost surovih proteinov: 13,5-16,0%

Manj odporna na bolezni, zahteva 2 do 3x tretiranje s fungicidi (rumena rja in fusarium).

Zelo iskana sorta, ki daje od 6,5 do 8 t/ha pridelka.

GK Szílárd

krušna kakovost B1, tip golica

Srednje pozna sorta. Ni občutljiva na čas setve in dobro prenaša sušo.

V primeru intenzivnih proizvodnih pogojev daje visoke pridelke.

 • Pridelek v zrnju je med 7,5 in 9,5 t/ha.
 • Hektolitrska masa: 78-82 kg
 • Vsebnost surovih beljakovin: 12,5-13,0%