Trenutek...
Kmetijsko gospodarstvo Lendava d.d.

Semenarstvo

Semenarstvo

Pomembna dejavnost KG Lendava d.d. je tudi semenarstvo – semenski center Benica.

Firma je registrirana kot pridelovalec in dodelovalec semenskih žit s primerno usposobljenimi kadri.

V večjem obsegu se je začelo izvajati semenarstvo za lastne potrebe po letu 1998. Takrat je bil tudi dobavljen razkuževalni stroj. Bila sta nabavljena še selektor in trier, oba za čiščenje semena.

Tako je firma lahko začela z lastno pridelavo semenskih žit.

Kupujemo osnovno seme od semenarskih hiš iz Madžarske (licenčna pogodba za proizvodnjo semena GK Szeged in MV Mártonvásár ). Iz Osnovnega semena v procesu proizvodnje pridelamo v prvem letu certificirano seme prve množitve – C1, za nadaljnje razmnoževanje. V drugem letu se proizvede certificirano seme druge množitve – C2, za lastno setev in za prodajo. Vso semensko proizvodnjo se prijavi v kontrolo na Kmetijski inštitut Slovenije.

Ker so se pokazale potrebe po vse bolj prilagojenih sortah na določenem področju, smatramo, da je izredno pomembno, da se seme pridela na področju, kjer se pozneje prideluje merkantilna surovina.

Tudi sam izbor semena izvedemo že na podlagi le – tega , za kakšne pridelovalne oz. podnebne razmere je sorta priporočena. Tako vidimo v tem pogledu že dva pozitivna efekta, ki ju moramo izkoristiti v našo prid in v prid pridelovalcev na tem področju  = seme pridelano v Sloveniji, pridelek semena in merkantila pridelan v Sloveniji in tudi prodan pridelek semena in merkantila v Sloveniji,  uvoz je samo osnovno seme.

Z novo investicijo želimo posodobiti obstoječo opremo za pripravo in prodajo semena, povečati predelovalne kapacitete ter tehnološko linijo dopolniti s polavtomatsko pakirno linijo ( nabavili smo že barvno sortirko za fino čiščenje semena in gravitacijsko mizo za ločevanje semena po teži).

Prav tako so se pojavile potrebe po pridelavi avtohtonega semena, s katerim smo se začeli ukvarjati leta 2015 ( pridelava semenske inkarnatke Inkare, semenske krmne ogrščica Starška, semenskega  prosa Sonček in semenske ajde Čebelica, vse v sodelovanju s Kmetijskim inštitutom Slovenije ).

Vsa pridelava semena se izvaja na površinah KG Lendava d.d.