Trenutek...
Kmetijsko gospodarstvo Lendava d.d.

Semenarstvo

Semenarstvo

Pomembna dejavnost KG Lendava d.d. je tudi semenarstvo – semenski center (SC) Benica.

V podjetju se zavedamo, da je poleg sodobnih tehnoloških procesov za uspešno kmetovanje, eden izmed najpomembnejših ukrepov, ustrezna izbira semenskega materiala.

Na podlagi večletnih izkušenj smo v KG Lendava d.d. prišli do spoznanja, da je najboljši semenski material tisti, ki je selekcioniran in pridelan na področju, kjer se pozneje prideluje merkantilna surovina.

Leta 1998 smo v Kmetijskem gospodarstvu Lendava d.d. začeli pridelovati semenski material za lastne potrebe. Takrat smo nabavili tudi ustrezno strojno opremo za dodelavo semena (selektor, trier in razkuževalni stroj).

Sedaj imamo na OE Benica nov posodobljen Semenski cener, namenjen večji količini dodelave in pakiranja semen.

Naše podjetje je registrirano za pridelavo  in dodelavo semenskih žit. Celotna semenska proizvodnja je prijavljena in kontrolirana s strani Kmetijskega inštituta Slovenije. Ves semenski material pa pridelujemo izključno na lastnih površinah.

Osnovno seme kupujemo na Madžarskem od semenarskih hiš GK Szeged in MV Mártonvásár (z obema imamo sklenjeno licenčno pogodbo za proizvodnjo semena). Obe semenarski hiši se nahajata na madžarskem sredi panonske nižine v kontinentalni klimi. Pomurje in Podravje pa ležita na obrobju omenjene klime.

Sorte za proizvodnjo semena izberemo na podlagi ogleda poskusov pri semenarskih hišah (GK Szeged in MV Mártonvásár), ter na podlagi lastnih izkušenj in rezultatov na površinah KG Lendava, namenjenih za semensko pridelavo.

GK Szeged je največji kmetijsko-raziskovalni inštitut na Madžarskem, ustanovljen je bil leta 1924. Imajo 172 priznanih sort in hibridov. Z njihovim semenskim materialom je na madžarskem in v tujini zasajenih čez 1 milijon hektarjev.

MV Mártonvásár je semenarska hiša, katere lastnik je madžarska Akademija znanosti. So priznani žlahtnitelji v Evropi in tudi širše. Njihovo seme je rezultat več kot 60 letnega žlahtniteljskega dela.

Semenski material nabavljen pri teh dveh semenarskih hišah je po naših izkušnjah zares kakovosten, to pričajo povprečni rezultati pridelave merkantilne pšenice, doseženi na naših poljih. Iz rezultatov je razvidno, da gre res za kakovostne krušne pšenice (v obdobju 2013 do 2019 praktično nismo pridelali krmne pšenice).

 

LETNIK

NETO PRIDELEK

BELJAKOVINE

SEDIMENTACIJA

ŠT. PADANJA

HT

2013

6.226

14,19

54

393

83

2014

7.308

13,19

46

339

79

2015

6.340

13,71

44

315

82

2016

5.473

13,71

44

376

82

2017

7.091

13,31

47

377

81

2018

5.168

14,27

60

307

75

2019

4.117 

14,56

65

374

76

2020

7.433

14,21

40

422

80


Na trgu so se pojavile tudi potrebe po pridelavi avtohtonega semena, s katerim smo se začeli ukvarjati leta 2015. Pri pridelavi avtohtonega semena  sodelujemo s Kmetijskim inštitutom Slovenije, pridelujemo pa sledeče sorte: inkarnatka Inkara, krmna ogrščica Straška, proso Sonček in ajda Čebelica.

 

                                                                                                                                                                                    SKUPAJ LAHKO ŽANJEMO BOLJŠE!