Trenutek...
Kmetijsko gospodarstvo Lendava d.d.

Poljedelstvo

Poljedelstvo

KG Lendava d.d.

Osnovna dejavnost našega podjetja je poljedelstvo. Smo največji tržni pridelovalec žit v Sloveniji. Pridelava poljščin poteka na 2.444,5 ha obdelovalnih kmetijskih površinah (njive – 2.429,01 ha, travniki 15,52 ha), te so razdeljene na dve organizacijski enoti: OE Benica in OE Ginjevec.

Osnovne poljščine, ki jih gojimo so: pšenica, koruza, ječmen, oljna ogrščica, ajda, proso in inkarnatka.

Podjetje je opremljeno z moderno kmetijsko mehanizacijo.

Zgradili smo skladiščno sušilni center v Benici z 7.500 ton skladiščnih kapacitet.

Kupljena je bila tovarna močnih krmil v Lendavi, kjer je postavljena sodobna sušilnica žit na zemeljski plin. Skladiščne kapacitete za skladiščenje žit v Lendavi obsegajo 13.500 ton.

V Ginjevcu je še 3.000 ton skladiščnih kapacitet, kjer so talni silosi.

Skladiščna kapaciteta podjetja skupaj obsega 24.000 ton.

V letu 2013 smo začeli s preciznim kmetovanjem.

Nova tehnologija omogoča, da znotraj takšnega kmetovanja:

◦Izdelamo digitalne gnojilne načrte,

◦Gnojimo na podlagi digitalnih načrtov

◦Škropimo s samodejnim sekcioniranjem

◦Izdelamo zemljevide pridelka

◦Na ta način lahko dosežemo 8% manjše stroške in 14% večjo produktivnost.

 

→ Žetev pšenice v Pomurju, RTV Slovenija, julij 2017