Trenutek...
Kmetijsko gospodarstvo Lendava d.d.

Zgodovina

Kmetijsko gospodarstvo Lendava je pravni naslednik po vojni ustanovljenega Preskrbnega posestva pod okriljem industrijsko – kmetijskega podjetja Nafta Lendava. Razvoj družbenega kmetijstva se je začel z združitvijo kmetijstva, gozdarstva in lesne predelave v novo podjetje KGG (Kmetijsko gozdno gospodarstvo Lendava). To podjetje je širilo poljedelstvo s krčenjem gozdov. Nastali so njivski kompleksi, začeli so se graditi hlevi za goveda v Lendavi, Benici, Ginjevcu in Žitkovcih.

Selitev okraja in politične moči iz Lendave v Mursko Soboto je prinesla vsiljeno združitev takratnega kmetijstva v Prekmurju v KIK Pomurko in sicer leta 1962. Hitrejši razvoj v primarni proizvodnji pa se je začel zopet po združitvi lastne kmetijske proizvodnje Kmetijske zadruge Lendava in Družbenega kmetijstva v TOZD Poljedelstvo in govedoreja Lendava v sklopu Kmetijskega gospodarstva Rakičan s 01.01.1978.

Po tem letu smo izvajali odkup in melioracije kmetijskih površin od 100 do 200 ha letno vse do leta 1990.

Po sprejemu Zakona o podjetjih je takratno vodstvo hotelo izvesti združitev v enovito podjetje Kmetijsko gospodarstvo Rakičan in izbrisati sledi lastnine v občinskem merilu. Proti temu so se v podjetju uprli in decembra 1989 na referendumu sprejeli odločitev za izločitev iz takratne delovne organizacije KG Rakičan. Kljub sporu, ki se je vlekel vse do leta 1991 smo 24.12.1991 končno uspeli registrirati novo družbeno podjetje Kmetijsko gospodarstvo Lendava p.o..

V letu 1997 se je družbeno podjetje Kmetijsko gospodarstvo Lendava p.o. preimenovalo v Kmetijsko gospodarstvo Lendava d.d..