Trenutek...
Kmetijsko gospodarstvo Lendava d.d.

OE Delavnica

OE Delavnica

Franc Sobočan

Benica 1, 9220 Lendava

Fax: 02 575 19 39

GSM: 041 450 804

E-mail:

franc.sobocan@kg-lendava.si