Trenutek...
Kmetijsko gospodarstvo Lendava d.d.

O podjetju

O podjetju

Kmetijsko gospodarstvo Lendava d.d.

 

 

O podjetju

Uprava KG Lendava d.d.

Osnovna dejavnost našega podjetja je poljedelstvo. Smo največji tržni pridelovalec žit v Sloveniji. Pridelava poljščin poteka na 2.444,5 ha obdelovalnih kmetijskih površinah (njive – 2.429,01 ha, travniki 15,52 ha), te so razdeljene na dve organizacijski enoti: OE Benica in OE Ginjevec.

Osnovne poljščine, ki jih gojimo so: pšenica, ječmen, koruza, oljna ogrščica, ajda, proso in inkarnatka.

Površine obdelujemo s sodobno kmetijsko opremo. Leta 2013 smo začeli uvajati precizno kmetovanje. Nova tehnologija nam omogoča, da izdelamo digitalne gnojilne načrte, na podlagi katerih tudi gnojimo, škropimo s samodejnim sekcioniranjem in izdelamo zemljevide pridelka.

Skladiščne kapacitete za poljščine znašajo 24.000 ton, to pomeni, da lahko celoletni pridelek po potrebi skladiščimo. Vse pridelane poljščine prodamo na trgu.

Kot nadgradnja poljedelstva je: že vrsto let se ukvarjamo z semenarstvom za lastne potrebe, sedaj pa smo semena ponudili tudi na trgu.

V 300 let stari Grajski kleti iz leta 1716, se ukvarjamo z vinarstvom. Biser Grajske kleti je obnovljena Grajska dvorana, ki sprejme do 80 ljudi.